Tiểu Sử Đêm Không Trăng

Hi....zô...zô....!!! Hi man...!

I'm Nghĩa Lê

Tương truyền chuyện được kể rằng... NGHĨA LÊ, tên thật là HỮU NGHĨA. Sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Tuổi trẻ thông minh đỉnh ngộ. Tương truyền mới sinh NGHĨA không khóc không cười. Một hôm có 1 vị đạo sĩ đi qua thấy NGHĨA chơi trước cửa, liền nói. Người này có dung mạo tọa thiên long, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên hữu có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn. Mọi người thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc. Quả nhiên, NGHĨA 7 tuổi đã đi học lớp 1, 8 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 9 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia. Ai gặp cũng phải trầm trồ khâm phục. Giới học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã xong tú tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi gì cũng trả lời được, tuyệt nhiên không đúng câu nào. Đến năm 20 tuổi NGHĨA lui về ở ẩn. Thăm thú sự đời, thấy việc gì có lợi là làm. Nợ nần không biết bao nhiêu mà kể! Lúc bấy giờ NGHĨA quay lại tìm vị đạo sĩ năm xưa đã phán, nhưng vị đạo sĩ ấy không còn, lúc lâm trung ông ta có để lại một lá thư trong căn nhà vắng. Nội dung lá thư viết "NGHĨA sinh ra và lớn lên như bao người Việt Nam khác". 

 

  

Giết nó đi... Đừng để nó đẻ trứng....!!!
No comments:

Post a Comment

DMCA.com Protection Status