Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 22-05-2020] _ Thỉnh thoảng


Thỉnh thoảng sẽ có một người xuất hiện và làm bạn cảm thấy cuối cùng cũng có ai đó mà bạn muốn ở bên cạnh đến hết cuộc đời...

Cũng thỉnh thoảng sẽ có một người xuất hiện và làm bạn cảm thấy mình chỉ muốn sống một mình, cũng đến hết cuộc đời...

Trớ triêu thay, thỉnh thoảng, hai người đó là một...

[Photo: ig/kenny_explore]

=======
Tác giả post: Hữu Nghĩa
Ngày đăng: Friday, May 22, 2020
Tổng số bình luận: 0

No comments:

Post a Comment

DMCA.com Protection Status