Author Image
Hello

I'm K.K.lehung

lhnghia's Blog

  • Birthday 06/08
  • Education Can Tho University
  • Blog lhnghia's Blog is a inspiration
  • E-mail lhnghia68@gmail.com
  • Graduating December 15, 2019
  • On Study till November 28, 2019


FROM THE BLOG

Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 13-07-2020] _ Vừa Xa Vừa Gần
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 24-06-2020] _ Tại Sao Em Ít Nói Thế?
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 16-06-2020] _ Gặp gỡ
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 13-06-2020] _ Sau Cùng
Trưởng Thành
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 11-06-2020] _ Điều Ước
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 10-06-2020] _ Ảo tưởng
Bước Qua Mối Tình Và Những Bỏ Lại
 Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 08-06-2020] _ Ngày đó sẽ đến
DMCA.com Protection Status