Author Image
Hello

I'm K.K.lehung

lhnghia's Blog

  • Birthday 06/08
  • Education Can Tho University
  • Blog lhnghia's Blog is a inspiration
  • E-mail lhnghia68@gmail.com
  • Graduating December 15, 2019
  • On Study till November 28, 2019


FROM THE BLOG

Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 23-05-2020] _ Về Nhà Đi Con
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 22-05-2020] _ Thỉnh thoảng
Chuyện của Tây Đô - [Cần Thơ ngày 20-05-2020] _ Đỗ lỗi
Chuyện của Tây Đô - [Cần Thơ ngày 18-05-2020] _ Nhân vật cục súc
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 17-05-2020] _ Người Tây Đô yêu Sài Gòn
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 16-05-2020] _ Khi cô đơn
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 15-05-2020] _ Rời đi
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 14-05-2020] _ Hiểu
Chuyện của Sài Gòn - [Sài Gòn ngày 13-05-2020] _ Suy ngẫm
DMCA.com Protection Status